Om Malin
 
Malin Bridger heter jag som driver Hälsorummet i  Höör sedan 2009.

Jag har en gedigen utbildning och erfarenhet inom träning och hälsa efter att i många år arbetat som instruktör inom alla olika typer av gruppträning, som massör och även som personlig tränare. 
Min specialitet ligger inom den holistiska träningen med yogan som grund. Jag utgår från ett helhetstänkande där kropp och själ hör ihop, jag hjälper dig till balans och harmoni i de båda!
 
Jag är utbildad av Godfrey Deveraux inom Dynamic Yoga och tränar och vidarutbildar mig kontinuerligt för erkända instruktörer. Den dynamiska yogan är mjuk och kraftfull och genom att arbeta med små medel på djupet av ens medvetande kan man lära sig att gå vidare och djupare i både asanas - yogapositioner, samt i livet i stort med bibehållen integritet.
Till årskiftet 2016 slutförde jag min 2 åriga utbildning till MediYoga-terapeut - ett sätt att få ytterligare verktyg att hantera stress och fysiska och psykiska obalanser hos mina klienter.
 
Dessa principer översätt sedan i alla olika former av träning; kropp och själ är en enhet och går inte att skilja åt. Stress, oro, monotont arbete och överbelastning kan rubba balansen i kroppen. Kroppen reagerar med smärta som en tydlig signal på att något är fel och behöver rättas till.

 
 
site created and hosted by skandiaweb