Om pilates

 

 


Pilates kallades av dess skapare, Joseph Pilates, för ”controllogy”. Du lär känna din kropp ut i minsta beståndsdel då vi långsamt och flödande utför enkla rörelser liggande på en mjuk matta på golvet. Vi arbetar till största delen enbart med den egna kroppen som motstånd, men det kan även förekomma att vi använde redskap i form av stora balansbollar eller små medicinbollar.
Detta är en träningsform som passar ALLA. Du gör enbart de rörelser som du kan utföra mjukt och utan någon smärta och utan att rycka eller slita i kroppen. Rörelserna anpassar du helt efter ditt andetag, på så sätt rör du dig hela tiden med stor känslighet mot kroppen.

 

Det är framförallt musklerna i bålen som står i fokus. Du får en platt mage och en stark rygg. Utöver stablitetsträningen och styrkan så ingår smidighet, kroppskännedom och balans.


 

 

 

 
site created and hosted by skandiaweb