Svensk klassisk massage

Delkroppsmassage 30 min:

Under massagen arbetar jag mer med specifika muskler och problemområden terapeutiskt. Massagen fokuseras på det spända och ömmande området, tex nacke och axlar.
 

Hel/Delkroppsmassage 60 min:

Här kan jag täcka in en större del utav kroppen men
ändå ha fokus på just dina problemområden. Det är inte ovanligt att din smärta sitter i rygg och nacke men själva orsaken till att smärtan uppstår kommer exempelvis från spända muskler i bröstkorgen som då också behöver behandlas.
 
site created and hosted by skandiaweb