Behandling

Vad är zonterapi? 


Zonterapi stimulerar kroppen till självläkning. Teorin utgår från att alla organ i kroppen motsvaras av reflexzoner och punkter bla på fötterna. Genom att stimulera den aktuella zonen uppstår en kommunikation med det sjuka organet, som då tillfrisknar på naturlig väg. 

Vad är massage?

Det franska ordet massage kan härledas från arabiskans mass (att trycka) eller grekiskans masso (jag knådar).
Massage är en behandling av kroppens mjukdelar med syfte att påverka både kroppsliga och emotionella faktorer. All massage bygger på att huden, vårt största sinnesorgan, berörs. Massage är en gammal manuell behandlingsmetod där musklerna bearbetas med händerna genom mekanisk bearbetning i syfte att beröra, stryka, knåda, friktionera samt töja muskulaturen.                   


 

Hur påverkas vi av massage?

Vid beröring av huden aktiveras parasympatiska nervsystemet som utsöndrar bl.a. lugn-och-ro hormonet oxytocin. Kroppen reagerar med att hjärtfrekvens och blodtryck sjunker, halter av stresshormoner minskar, toleransen av smärta ökar och musklerna slappnar av och blodet leds till mag-tarm kanalen för ett optimalt upptag av föda. Effekterna liknar en antistressreaktion och psykiskt blir vi lugna, avslappnade och orädda. Vi kan utifrån detta konstatera att beröring som förmedlar omtanke, uppmuntran eller tröst är något vi alla behöver få för att utvecklas till harmoniska människor med balans mellan kropp och psyke.
 

Massagens goda effekter

Massage har många goda fysiologiska och psykologiska effekter. Massagen uppges ha en verkan både på kroppsliga och emotionella faktorer, såsom ökat flöde i lymfan och blodcirkulationen (smärtor och trötthet beror ofta på en lokal blodbrist som motverkas av massagen) och sammanväxningar och knutor i musklerna motverkas. Även hormon-utsöndringen påverkas.
 

Fler goda effekter är exempelvis:

Skapar avslappning
Motverkar spänningar vid smärttillstånd 
Motverkar stress och lugnar nervsystemet
Stärker immunförsvaret
Ökad blod- lymfcirkulation
Gör spända muskler mjuka och elastiska
Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad
Allmänt ökat välbefinnande
Ökar utsöndringen av vätska och restprodukter
 

När och hur ofta?

Har du spänningshuvudvärk, stela axlar, ont i ryggen eller upplever stress? Regelbunden massage är effektiv mot ryggvärk, nack- och axelbesvär och kan ofta vara nyckeln till att behandla huvudvärk, musarmsbesvär och ischias. Även om man inte har tidigare besvär så är massage både förebyggande och behandlande och bidrar till ett allmänt välmående. Bästa resultat märks vid upprepad och regelbunden behandling.
 

Behandlingsreaktioner

Efter en massagebehandling kan man uppleva reaktioner som trötthet, frossa, lätt huvudvärk, muskelömhet – ungefär som träningsvärk, och ökad urinmängd.
 
 
site created and hosted by skandiaweb